.

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ

เป็นงานประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนครสวรรค์  เนื่องในโอกาสฉลอง
วันตรุษจีนของทุกปี ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2457 ซึ่งตรงกับวันขึ้น  4  ค่ำ เดือน  1 ของจีนในงานจะมีการแห่
มังกรทอง  ซึ่งชาวจีนถือว่าเป็นเทพเจ้าที่บันดาลคุณประโยชน์อย่างมากแก่มวลมนุษย์จึงแห่แหนเพื่อ
แสดงความกตัญญู มีการเชิญเจ้าพ่อเจ้าแม่ตามศาลต่างๆมาแห่ร่วมขบวนด้วยริ้วขบวนอันประกอบด้วย
วงดุริยางค์ ขบวนดนตรีของจีนแต้จิ๋ว ขบวนธง ขบวนเชิดสิงโตกวางตุ้ง สิงโตแคระ สิงโตไหหลำ เอ็งกอ 
ล่อโก๊ะ ขบวนเจ้าพ่อเจ้าแม่ ขบวนมังกรทอง ฯลฯ  แห่ไปตามถนนต่าง ๆ ในตัวเมือง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น